Povijest Limene glazbe

POVIJESNI PREGLED:

· 22. listopada 1905. godine - Osnovna skupština na kojoj je podržano osnivanje narodne glazbe

· 10. prosinca 1905. godine - Konstituirajuća skupština na kojoj je izabran Upravni odbor Glazbenog društva

· Teoriju podučava Kazimir Rade, a prvi kapelnik glazbe postaje Ferdo Majcen iz Škednja kod Trsta

· u češkoj tvrtki "Anton Hüller" nabavljena su 24 glazbala

· travanj 1906. - prvi nastup limene glazbe u dvorani Gospodarskog društva u Sv. Martinu (izveli su skladbe "Oj, Hrvati" i "Hej Slaveni")

· 11. rujna 1906. - glazba svira na dočeku nadvojvode Frana Ferdinanda na Počekajama (između ostalih izveli su i skladbe "Carevka" i "Oj, Banovci, oj Hrvati"

· 4. listopada 1906. - prvi veliki i posebno zapaženi nastup u Buzetu, o čemu su u zapisniku zabilježeni dojmovi Ivana Sancina

· 1907. godine - glazba nastupa na svečanosti otvaranja Narodnog doma u Buzetu

· 22. rujna 1913. godine - uslijed financijske krize Ivan Sancin saziva posljednju, petu, glavnu skupštinu

· slijedećih godina glazba pokriva gubitke svirajući na svečanostima i plesovima

· 1915. godine - mobilizacija gotovo svih glazbara u Prvi svjetski rat - pohranjivanje instrumenata u prostorije Narodnog doma

· nakon Prvog svjetskog rata vlasti, u cilju oslabljivanja društva, razbijaju glazbu na četiri manje podružnice Štrped, Veli Mlun, Sv. Martin i Sv. Ivan

· 1926. godine - vlasti zabranjuju daljnji rad Društva, ali Glazba ilegalno djeluje obnavljajući se mlađim članovima, a povremeno i nastupa

· mobilizacija članova u Drugi svjetski rat; uključivanje svih članova u NOB

· od 1945. - kapelnik glazbe postaje Ivan Flego Žnjidar, a voditelj Kazimir Munić

· 23. listopada 1946. godine - nastup na dočeku Josipa Broza Tita u Opatiji (glazba izvodi marševe iz sokolskog doba)

· 1954. godine - prof Branko Jirasek u osnovnoj školi stvara novi podmladak i proširuje djelatnost glazbe na okolna sela

· 1957. godine -  kupuju se novi instrumenti; glazba djeluje u okrilju buzetskoga Dobrovoljnog vatrogasnog društva

· 1963. godine  - vodstvo glazbe preuzima Rikard Perčić

· 1968. godine - na inicijativu Rikarda Perčića i alojza Čargonje limena glazba prelazi pod patronat Narodnog sveučilišta "Augustin Vivoda" Buzet u okrilju kojeg ostaje sve do 1973. godine.

· od 1968. do 1970. - zbog dogradnje Narodnog doma glazba održava probe u prostorijama Doma u Sv. Martinu

· 1969. godine kapelnik glazbe postaje Ivan Živković

· nakon odlaska Ivana Živkovića za limenu glazbu ponovno nastupa kriza

· 1978. godine na Velom Mlunu, na inicijativu mlunske omladine, ponovno se okupljaju glazbari koji prihvaćaju prijedlog Danila Cerovca da se ponovno pokrene rad buzetske limene glazbe

· 9. rujna 1979. godine - osnivačka skupština na kojoj je ponovno oživljen rad Glazbenog društva unutar kojeg djeluje limena glazba

· 1981. godine  - dirigent limene glazbe postaje Fabio Vatovec iz Kopra koji je na čelu glazbe sve do 2004. godine

· 1985. godine - buzetska je glazbe domaćin Susreta limenih glazba Istre

· 2000. godine - Susret limenih glazbi Istre se ponovno održava u Buzetu

· 2004. godine  - dirigent limene glazbe je Robert Vatovec

· 2005. godine - limena glazba obilježava 100. rođendan, ponovno ugostivši Susret limenih glazbi Istre u Buzetu; dirigentsku palicu preuzima mladi buzećan prof. Manuel Černeha

· od 1980. godine do danas limena glazba nastupa na mnogim kulturnim manifestacijama na Buzeštini i Istri, redoviti je sudionik Susreta limenih glazbi Istre, Raspjevane Buzeštine, Subotine...